Seafarer - Andrzej Szklarski

Organizacja rejsów morskich i szkoleń specjalistycznych dla żeglarzy

KURS OBSŁUGI RADARÓW DLA ŻEGLARZY

Chcesz poznać tajniki pracy z radarem, a nie chcesz, nie musisz, lub po prostu nie możesz uczestniczyć w siedmiodniowym kursie radar/ARPA poziom operacyjny? Jeżeli tak, to trafiłeś/trafiłaś doskonale! Kurs obsługi radarów dla żeglarzy, to idealny kurs dla Ciebie. Ten kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoją wiedzę z zakresu obsługi i eksploatacji radarów morskich oraz ich wykorzystaniem do celów antykolizyjnych. Program kursu jest skróconą wersją programu kursu radar/ARPA poziom operacyjny, z którego wykorzystano najbardziej istotne zagadnienia w zupełności wystarczające do wykorzystania radaru w żeglarstwie. Zajęcia praktyczne realizowane są na profesjonalnym symulatorze nawigacyjno-radarowym na co dzień wykorzystywanym do szkolenia oficerów marynarki handlowej. Kurs kończy się egzaminem, a uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu wydane przez Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Kurs realizowany jest przez Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Zajęcia prowadzi dr inż. Andrzej Szklarski

ORGANIZACJA KURSU
Program kursu obejmuje 23 godzin zajęć, w tym 9 godzin zajęć teoretycznych, 2 godziny ćwiczeń nakresowych i aż 13 godzin zajęć praktycznych na symulatorze.
Aby zrealizować program kursu w całości, przewiduje się, że zajęcia będą się rozpoczynały w sobotę o godzinie 0830, a kończyć się będą w niedziele około godziny 1300 lub 1400.
Minimalna grupa uczestników kursu to 8 osób, maksymalna 12. W przypadku mniejszej liczby uczestników jak 8 osób, realizacja kursu jest możliwa, pod warunkiem wniesienia proporcjonalnie wyższej opłaty.
W przypadku grup zorganizowanych, możliwa jest realizacja zajęć w ramach sesji wyjazdowej. W takim przypadku możliwym jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych w dowolnej miejscowości, pod warunkiem zapewnienia przez uczestników odpowiednio wyposażonej sali wykładowej. Zajęcia praktyczne mogą się odbyć w kolejny weekend w Gdyni. W przypadku kursu wyjazdowego, uczestnicy muszą się liczyć z podwyższoną opłatą za kurs, pokrywającą koszt dojazdu i ewentualnego zakwaterowania instruktora.

PROGRAM KURSU
 • Radar - pojęcia podstawowe
 • Funkcjonalna budowa radaru
 • Rodzaje zorientowania i zobrazowania
 • Elementy regulacyjne i pomiarowe
 • Interpretacja obrazu radarowego i identyfikacja zakłóceń
 • Zakłócenia obrazu radarowego oraz sposoby przeciwdziałania
 • Określanie pozycji radarowej
 • Latarnie radarowe
 • Nakres radarowy - podstawy
 • Automatyczne pomoce nakresowe (ARPA, ATA, miniARPA)
 • Egzamin praktyczny

KOSZT SZKOLENIA

Całkowity koszt szkolenia wraz z egzaminem i wydaniem świadectwa - 550.00 PLN

Opłaty za szkolenie należy dokonać przelewem na konto:

Studium Doskonalenia Kadr AMG

89 1240 5354 1111 0010 4953 6916

tytuł wpłaty: radar - żeglarze

UWAGA: Wpłaty dokonujemy dopiero po zebraniu się minimalnej grupy uczestników tj 8 osób
PROPONOWANE TERMINY
Data Dostępność miejsc
Uwagi
11 - 12 stycznia 2020
Wolne miejsca
Gdynia - kurs stacjonarny
14 - 15 marca 2020
Wolne miejsca
Kurs odwołano
kursy na życzenie Wolne miejsca
Zapraszamy grupy zorganizowane
(minimum 8 osób)
Uwaga: grupy przypadku grup zorganizowanych (minimum 8 osób) możliwa jest organizacja kursu w innym terminie i możliwa jest organizacja sesji wyjazdowych, na zasadzie - teoria na wyjeździe, a w kolejnym tygodniu ćwiczenia na symulatorze w Gdyni. W przypadku sesji wyjazdowej koszt kursu wzrośnie o koszt podróży i ewentualnego noclegu instruktora. Sesje wyjazdowe organizowane są wyłącznie dla grup zorganizowanych. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednio wyposażonej sali wykładowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji kursu obsługi radaru dla żeglarzy

Administratorem danych osobowych jest Seafarer - Andrzej Szklarski. Dane te nie są w żaden sposób udostępniane innym firmom i podmiotom.

Po zakończeniu kursu wszystkie dane osobowe są niezwłocznie usuwane
##formIDbe172c5af7b53a4f8b5199c0cb201227end##
 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zachęcam do wpisania się na listę adresową Seafarer - Andrzej Szklarski. W ten sposób uzyskiwać będziesz wszystkie bieżące informacje o organizowanych szkoleniach i rejsach.  UWAGA: NIE SPAMUJEMY!

Wpisane adresy email są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Seafarer - Andrzej Szklarski. Dane te nie są w żaden sposób udostępniane innym firmom, podmiotom i osobom prywatnym.
##formID0ee5c702c72ca759ca42b5469c02f1ccend##