Seafarer - Andrzej Szklarski

Organizacja rejsów morskich i szkoleń specjalistycznych dla żeglarzy

Kurs radar/ARPA poziom operacyjny

Kurs radar/ARPA poziom operacyjny jest jednym z najbardziej zaawansowanych kursów specjalistycznych dostępnych dla żeglarzy. Ukończenie kursu oraz pozytywne zaliczenie egzaminu skutkuje wydaniem przez Urząd Morski świadectwa operatora radar/ARPA poziom operacyjny, które jest jednym z warunków dopuszczających do pełnienia wachty nawigacyjnej oficerów i marynarzy floty handlowej. Kurs prowadzony jest zgodnie z programem modelowym IMO. W opinii żeglarzy jest to jeden z najbardziej wartościowych kursów.

NAJBLIŻSZY TERMIN: 18 do 24 października 2021

więcej szczegółów poniżej

Kurs radar/ARPA poziom operacyjny dedykujemy tym żeglarzom, którzy mają ambicje do pełnienia funkcji kapitana lub oficera na dużych jachtach (np. Chopin, Pogoria, Zawisza Czarny itp.) Nie oznacza to jednak, ze inni nie mogą w tym kursie uczestniczyć. Wręcz przeciwnie, mile widziani są wszyscy, którzy chcą podnieść swoją wiedzę z dziedziny radiolokacji morskiej i chcą poznać nie tylko zasad obsługi radaru, ale również podstawy teorii radaru, jego budowy, interpretacji obrazu radarowego oraz zasady wykorzystania radaru do celów antykolizyjnych. Kursy radar/ARPA poziom operacyjny mogą być prowadzone wyłącznie przez morskie ośrodki szkoleniowe posiadające odpowiedni sprzęt, kadrę dydaktyczną i autoryzację Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Kursy radar/ARPA proponowane przez Seafarer - Andrzej Szklarski, realizowane są przez Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

ORGANIZACJA SZKOLENIA

Minimalna grupa szkoleniowa wynosi 8 osób, a maksymalna 12 osób.

Kurs radar/ARPA składa się z części teoretycznej i praktycznej. Całość zajęć przewiduje realizację 70 godzin dydaktycznych. Dziennie realizujemy maksymalnie 10 godzin dydaktycznych. Zajęcia zazwyczaj zaczynają się w poniedziałek około godziny 10:00 i kończą się w niedzielę lub w kolejny poniedziałek (jeżeli niedziela będzie wolna od zajęć) około godziny 17:00.

Część teoretyczna obejmuje około 30 godzin dydaktycznych. W trakcie zajęć teoretycznych kursanci poznają: funkcjonalną budowę radaru, przeznaczenie poszczególnych elementów regulacyjnych, rodzaje zakłóceń, zasady wykorzystania radaru do prowadzenia nawigacji oraz zasady wykorzystania radaru do celów antykolizyjnych.

Część praktyczna realizowana jest na sprzęcie rzeczywistym oraz na symulatorze manewrowo - radarowym firmy Nicholson. W trakcie zajęć kursanci zapoznają się z praktyczną obsługą radarów i ARPA, ich wykorzystaniem do prowadzenia bezpiecznej nawigacji oraz antykolizji.

Kurs kończy się egzaminem z części praktycznej (obsługa radaru i ARPA) oraz testu jednokrotnego wyboru

Całość zajęć realizowana jest wyłącznie w Gdyni, w chwili obecnej nie ma możliwości realizacji sesji wjazdowych.

KOSZT SZKOLENIA

Całkowity koszt szkolenia wraz z egzaminem i wydaniem świadectwa - 1 200.00 PLN

Opłaty za szkolenie należy dokonać przelewem na konto:

Studium Doskonalenia Kadr UMG

89 1240 5354 1111 0010 4953 6916

tytuł wpłaty: radar/ARPA - żeglarze

UWAGA: Wpłaty dokonujemy dopiero po otrzymaniu od organizatora informacji o zebraniu się minimalnej grupy uczestników tj. 8 osób

PROPONOWANE TERMINY

Data Dostępność miejsc
Uwagi
18 do 24 października 2021 WOLNE MIEJSCA
-----------------
listopad 2021 WOLNE MIEJSCA
Pierwsza połowa listopada. Dokładny termin niebawem
w przygotowaniu w przygotowaniu  ---------------

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS RADAR/ARPA

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji kursu radar/ARPA poziom operacyjny

Administratorem danych osobowych jest Seafarer - Andrzej Szklarski. Dane te nie są w żaden sposób udostępniane innym firmom i podmiotom.

Po zakończeniu kursu wszystkie dane osobowe są niezwłocznie usuwane
##formIDff86f2a5ac5cecc9dd94820ee4ad09b3end##
Pick a date
 
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zachęcam do wpisania się na listę adresową Seafarer - Andrzej Szklarski. W ten sposób uzyskiwać będziesz wszystkie bieżące informacje o organizowanych szkoleniach i rejsach.  UWAGA: NIE SPAMUJEMY!

Wpisane adresy email są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Seafarer - Andrzej Szklarski. Dane te nie są w żaden sposób udostępniane innym firmom, podmiotom i osobom prywatnym.
##formIDcf6b92d99c92fd0ccda98b5f663c4278end##