Seafarer - Andrzej Szklarski

Organizacja rejsów morskich i szkoleń specjalistycznych dla żeglarzy

Szkolenia radaroweSeafarer - Andrzej Szklarski, oferuje Państwu dwa rodzaje szkoleń radarowych. Są to szkolenia:

  • radar/ARPA poziom operacyjny
  • kurs obsługi radarów dla żeglarzy
Szkolenie radar/ARPA poziom operacyjny obejmuje 70 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu siedmiu dni, z czego 30 godzin to zajęcia teoretyczne i aż 40 godzin praktycznych realizowanych na sprzęcie rzeczywistym i symulatorze nawigacyjno - radarowym. Szkolenie kończy się egzaminem i w przypadku pozytywnej oceny z egzaminu, wydaniem przez Urząd Morski, międzynarodowego świadectwa operatora radar/ARPA - poziom operacyjny. Szkolenie jest przeznaczony dla wszystkich żeglarzy chcących dokładniej zapoznać się z zasadami budowy, eksploatacji i wykorzystania nawigacyjnego morskich radarów nawigacyjnych. Szkolenie jest szczególnie cenne dla osób pełniących funkcje kapitana lub oficera wachtowego na jachtach komercyjnych jak i rekreacyjno - sportowych. Więcej na temat szkoleń w zakładce Kursy radar/ARPA - kliknij TUTAJ

Kurs obsługi radarów dla żeglarzy jest przeznaczony dla tych osób, które chcą się zapoznać z podstawami obsługi radarów jachtowych i ich wykorzystania do celów nawigacyjnych i antykolizyjnych. Zajęcia realizowane są zazwyczaj w ciągu dwóch dni (sobota i niedziela). Szkolenie polecamy głownie mniej doświadczonym żeglarzom oraz tym osobom, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w szkoleniu radar/ARPA poziom operacyjny. Więcej na temat szkoleń w zakładce Kurs obsługo radaru - kliknij TUTAJ

Oba szkolenia prowadzone są przy współpracy ze Studium Doskonalenia Kadr Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnych symulatorów nawigacyjno - radarowych będących w posiadaniu Studium i na co dzień wykorzystywanych do kształcenia oficerów floty handlowej

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zachęcam do wpisania się na listę adresową Seafarer - Andrzej Szklarski. W ten sposób uzyskiwać będziesz wszystkie bieżące informacje o organizowanych szkoleniach i rejsach.  UWAGA: NIE SPAMUJEMY!

Wpisane adresy email są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Seafarer - Andrzej Szklarski. Dane te nie są w żaden sposób udostępniane innym firmom, podmiotom i osobom prywatnym.

##formID7822ee8d58bf4b02bdf6b11cb4c6cdabend##