Seafarer - Andrzej Szklarski

Organizacja rejsów morskich i szkoleń specjalistycznych dla żeglarzy

Seafarer - Andrzej Szklarski ma przyjemność ogłosić, że wspomaga organizację

Międzynarodowych Otwartych Regat o Puchar Rektorów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego

Termin regat: 23 - 24 sierpnia 2019

Trasa: Hel - Bałtijsk

REGAT ZALICZANE SĄ W PUNKTACJI O PUCHAR BAŁTYKU POŁUDNIOWEGO

  Poej kilka zdjęć z ubiegłorocznych regat rozgrywanych na trasie Bałtijsk - Hel i z uroczystego zakończenia regat w Muzeum Obrony Wybrzeza


ORGANIZATORZY REGAT

 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny - Bałtycka Akademia Rybołówstwa Morskiego w Kaliningradzie
 • Yacht Club Ost-West z Kaliningradu
 • Seafarer - Andrzej Szklarski

PARTNERZY

 • Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polski w Kaliningradzie
 • Konsulat Generalny Federacji Rosji w Gdańsku
 • Urząd Miasta Hel
 • Urząd Miasta Bałtijsk
 • Pomorski Związek Żeglarski
 • Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarska
 • Centrum Kształcenia "Praktyka Morska m. Moskwa - oficjalny partner STS Kruzensztern i STS Siedov

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W dniu 24 sierpnia, rozegrany zostanie tylko jeden wyścig na trasie Hel - Bałtijsk. Jachty biorące udział w regatach zostaną podzielone na trzy grupy i będą walczyło o trzy puchary przechodnie:
 • Grupa I - Puchar Kruzenszterna
 • Grupa II - Puchar Daru Młodziezy
 • Grupa III - Puchar Siedova
W regatach mogą brać udział jachty turystyczne, które zostaną podzielone na trzy grupy KWR
 • Grupa I - jachty o długości do 9 m, 
 • Grupa II - jachty o długości od 9 do 10 m
 • Grupa III - jachty o długości powyżej 10 m.
UWAGA - Komisja Sędziowska może dokonać innego podziału na grupy po zgłoszeniu się wszystkich jachtów i po dokonaniu pomiarów długości.
Minimalna ilość jachtów w grupie 4, w przypadku mniejszej ilości jachtów w grupie nagrodzony zostanie tylko jacht pierwszy.
Jachty nie posiadające współczynnika KWR mogą brać udział w regatach, w tym wypadku Komisja Sędziowska przydzieli im tymczasowy współczynnik KWR wyższy od najwyższego w grupie, jednak jachty te nie będą klasyfikowane w Pucharze Bałtyku Południowego. klasyfikowane.
PROGRAM I TERMINARZ REGAT

23 sierpnia 2019 piątek
 • do godziny 20:00 – przybycie jachtów do portu Hel
 • 15:00 do 20:00 – komisja mandatowa, zapisy uczestników regat
 • 20.15 – zebranie kapitanów i ich przedstawicieli
24 sierpnia 2019 sobota
 • od 06:00 - odprawa graniczna
 • 08:00 – start do pierwszego etapu regat - na trasie Hel - Bałtijsk, 
 • 13:00 - otwarcie linii mety na redzie portu Bałtijsk
 • 18:00 - uroczyste wręczenie nagród i wieczór integracyjny
  żeglarzy

UWAGA: Po przybyciu do portu Bałtijsk wszystkie jachty zobowiązane są do poddania się odprawie granicznej i celnej

25 sierpnia 2019 niedziela
 • Dzień rezerwowy
 • Powrót jachtów do portów macierzystych

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 45.00 PLN lub 1000.00 RUB od osoby. Zebrana kwota jest przeznaczona na wynagrodzenie dla sędziów i na spotkania integracyjne. Powyższa kwota jest pobierana w gotówce przez Komisję Mandatową podczas zapisów.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - do pobrania TUTAJ

Powyższy formularz po wypełnieniu prosimy przesłać na adresy email: cst.sailing@wn.umg.edu.pl oraz anszkl@gmail.com

INFORMACJE DOTYCZĄCE UZYSKANIA WIZ

Od dnia 1 lipca 2019, do Obwodu Kaliningradzkiego na wjechać na podstawie wiz elektronicznych. Wizy elektroniczne są bezpłatne i aby je uzyskać nie potrzeba posiadać zaproszenia. Wizy te honorowane są również na morskich przejściach granicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu uzyskania wizy elektronicznej i składania wniosków wizowych, znajdują się na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku - link poniżej.


ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zachęcam do wpisania się na listę adresową Seafarer - Andrzej Szklarski. W ten sposób uzyskiwać będziesz wszystkie bieżące informacje o organizowanych szkoleniach i rejsach.  UWAGA: NIE SPAMUJEMY!
Wpisane adresy email są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Seafarer - Andrzej Szklarski. Adresy nie są nikomu sprzedawane ani udostępniane nieodpłatnie.
##formID20cf50be7d5cdc52ec69c881293695abend##