Seafarer - Andrzej Szklarski

Organizacja rejsów morskich i szkoleń specjalistycznych dla żeglarzy

Seafarer - Andrzej Szklarski ma przyjemność ogłosić, że wspomaga organizację

Międzynarodowych Otwartych Regat o Puchar Rektorów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i Kaliningradzkiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego

Termin regat: 4 do 7 lipca 2019

Trasa: Hel - Bałtijsk i reda portu Bałtijsk

REGAT ZALICZANE SĄ W PUNKTACJI O PUCHAR BAŁTYKU POŁUDNIOWEGO


UWAGA! ZE WZGLĘDU NA TOTALNIE NIESPRZYJAJĄCE WARUNKI POGODOWE ZMIENIONO TERMIN REGAT! REGATY ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 22 DO 24 SIERPNIA 2019

WIECEJ SZCZEGÓŁÓW NIEBAWEM

  Poej kilka zdjęć z ubiegłorocznych regat rozgrywanych na trasie Bałtijsk - Hel i z uroczystego zakończenia regat w Muzeum Obrony Wybrzeza


ORGANIZATORZY REGAT

 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny - Bałtycka Akademia Rybołówstwa Morskiego w Kaliningradzie
 • Yacht Club Ost-West z Kaliningradu
 • Seafarer - Andrzej Szklarski

PARTNERZY

 • Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polski w Kaliningradzie
 • Konsulat Generalny Federacji Rosji w Gdańsku
 • Urząd Miasta Hel
 • Urząd Miasta Bałtijsk
 • Pomorski Związek Żeglarski
 • Kaliningradzka Obwodowa Federacja Żeglarska
 • Centrum Kształcenia "Praktyka Morska m. Moskwa - oficjalny partner STS Kruzensztern i STS Siedov

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Regaty składają się z trzech etapów:
 • Etap I - Puchar Daru Młodzieży
 • Etap II - Puchar Kruzenszterna
 • Etap III - Puchar Siedova

Jachty biorące udział we wszystkich wyścigach będą klasyfikowane w Pucharze Rektorów. Przewidujemy również wiele inne atrakcyjne nagrody.

W regatach mogą brać udział jachty turystyczne, które zostaną podzielone na trzy grupy KWR
 • Grupa I - jachty o długości do 9 m, 
 • Grupa II - jachty o długości od 9 do 10 m
 • Grupa III - jachty o długości powyżej 10 m.
UWAGA - Komisja Sędziowska może dokonać innego podziału na grupy po zgłoszeniu się wszystkich jachtów i po dokonaniu pomiarów długości.
Minimalna ilość jachtów w grupie 4, w przypadku mniejszej ilości jachtów w grupie nagrodzony zostanie tylko jacht pierwszy.
Jachty nie posiadające współczynnika KWR mogą brać udział w regatach, w tym wypadku Komisja Sędziowska przydzieli im tymczasowy współczynnik KWR wyższy od najwyższego w grupie, jednak jachty te nie będą klasyfikowane w Pucharze Bałtyku Południowego. klasyfikowane.
PROGRAM I TERMINARZ REGAT

04 lipca 2019 czwartek
 • do godziny 20:00 – przybycie jachtów do portu Hel
 • 15:00 do 20:00 – komisja mandatowa, zapisy uczestników regat
 • 20.15 – zebranie kapitanów i ich przedstawicieli
 • 20:30 wieczór integracyjny żeglarzy
05 lipca 2019 piątek
 • 08:00 – start do pierwszego etapu regat - na trasie Hel - Bałtijsk, 
 • 13:00 - otwarcie linii mety na redzie portu Bałtijsk
 • 12:00 - 18.00 – zapisy do drugiego i trzeciego etapu 

UWAGA: Po przybyciu do portu Bałtijsk wszystkie jachty zobowiązane są do poddania się odprawie granicznej i celnej

06 lipca 2019 sobota

 • 09:00 – zebranie kapitanów i ich przedstawicieli.
 • 10:00 – start do drugiego etapu regat, a po finiszu ostatniego jachtu, start do trzeciego etapu. Akwen obu wyścigów - reda portu Bałtijsk
 • 18:00 – uroczyste zamknięcie regat, wręczenie nagród zwycięskim jachtom obu etapów, 
 • 18:30 - wieczór integracyjny żeglarzy
08 lipca 2018 niedziela
 • Dzień rezerwowy
 • Powrót jachtów do portów macierzystych

KOSZT UCZESTNICTWA

 • 45.00 PLN lub 1000.00 RUB od osoby za jeden etap. Zebrana kwota jest przeznaczona na wynagrodzenie dla sędziów i na spotkania integracyjne. Powyższa kwota jest pobierana w gotówce przez Komisję Mandatową podczas zapisów.
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - do pobrania TUTAJ

Powyższy formularz po wypełnieniu prosimy przesłać na adres email: cst.sailing@wn.umg.edu.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE UZYSKANIA WIZ

Wszyscy uczestnicy regat zobowiązani są do posiadania wiz umożliwiających przekroczenie granicy Rosji. W celu uzyskania wizy niezbędne jest uzyskanie zaproszenia. Centrum Szkoleniowo - Treningowe UMG będzie pośredniczył w uzyskaniu zaproszeń umożliwiających uzyskania wiz. 

Uczestnicy regat występują o wizy występują indywidualnie na podstawie zbiorowego zaproszenia. Z tego powodu apelujemy o szybkie, a nawet błyskawiczne wysyłanie danych do uzyskania zaproszenia. Formularz do pobrania i wypełnienia znajduje się powyżej.

Pracownicy Centrum Szkoleniowo - Treningowego UMG oraz Seafarer - Andrzej Szklarski, są w ciągłym kontakcie z pracownikami Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku i w miarę swoich, ostatnio niestety ograniczonych możliwości, będą udzielali informacji o trybie i miejscu składania wniosków wizowych. jednak w celu sprawnego i możliwie bezproblemowego uzyskania wiz, odpowiednie wnioski należy złożyć najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem regat

Jak już wspomniano, każdy z uczestników samodzielnie lub przez swojego pełnomocnika składa wniosek wizowy w konsulacie Rosji odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania.

Zasady wypełniania elektronicznych wniosków wizowych oraz sposobu ich wypełniania znajdują się np. na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku link TUTAJ

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zachęcam do wpisania się na listę adresową Seafarer - Andrzej Szklarski. W ten sposób uzyskiwać będziesz wszystkie bieżące informacje o organizowanych szkoleniach i rejsach.  UWAGA: NIE SPAMUJEMY!
Wpisane adresy email są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Seafarer - Andrzej Szklarski. Adresy nie są nikomu sprzedawane ani udostępniane nieodpłatnie.
##formID20cf50be7d5cdc52ec69c881293695abend##